Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 26-30/11

0
175

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2018.

* Ngày 26/11/2018, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).

* Ngày 28/11/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã PNC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) chi trả cổ tức bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến 31/12/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10,9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.090 đồng).

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần City Auto (mã CTF-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 sang ngày 30/11/2018 thay vì ngày 31/8 do việc thu hồi công nợ tại một số công trình của Công ty cổ phần Sông đà 6 bị chậm so với kế hoạch đã đề ra.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH-HOSE) thông báo việc thay đổi lần thứ 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền của cổ phiếu DAH (ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2018) sang ngày 30/11/2018 thay vì ngày 22/11 là do nguồn tiền để chi trả cổ tức của công ty vẫn chưa về kịp.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.