Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

0
28

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

</p> <p>Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Đường bộ sẽ giữ nguyên 9 vụ như hiện hành, cắt bỏ Văn phòng của Tổng cục.<br /> </p> <p>Sau khi cắt bỏ Cục quản lý đường bộ cao tốc, Tổng cục sẽ còn lại 5 cục gồm: Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Cục Quản lý đường bộ 1; Cục Quản lý đường bộ 2; Cục Quản lý đường bộ 3; Cục Quản lý đường bộ 4.</p> <p>Theo Quyết định 35, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước… để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền.</p> <p>Tổng cục Đường bộ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.</p> <p>Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về giao thông vận tải đường bộ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý đường bộ cao tốc; quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); quản lý vận tải đường bộ; an toàn giao thông đường bộ…</p> <p>Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fatima17.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=https%3A%2F%2Fwww.fatima17.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&via=Fatima17+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.fatima17.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.fatima17.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&media=https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20https%3A%2F%2Fwww.fatima17.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.fatima17.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.fatima17.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" data-text="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/co-the-se-quy-dinh-cu-the-hon-ve-phong-ham-cap-tuong-cong-an.html">Có thể sẽ quy định cụ thể hơn về phong hàm cấp tướng công an</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/bo-giac-mo-my-den-chau-a-lap-startup-cho-thue-thoi-trang.html">Bỏ “giấc mơ Mỹ” đến châu Á lập startup cho thuê thời trang</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.fatima17.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-23T18:49:40+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-23T18:49:40+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.fatima17.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Fatima17 news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5d10c334cabe4_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5d10c334cabe4" ><script>var block_td_uid_3_5d10c334cabe4 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d10c334cabe4.id = "td_uid_3_5d10c334cabe4"; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5d10c334cabe4_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d10c334cabe4_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9454,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.found_posts = "3313"; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.header_color = ""; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d10c334cabe4.max_num_pages = "553"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d10c334cabe4); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5d10c334cde25" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5d10c334cabe4" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5d10c334cde62" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5d10c334cabe4" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5d10c334cabe4 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/dat-ven-san-bay-long-thanh-lai-nong.html" rel="bookmark" title="Đất ven Sân bay Long Thành lại nóng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất ven Sân bay Long Thành lại nóng"/></a></div> <a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/dat-ven-san-bay-long-thanh-lai-nong.html" rel="bookmark" title="Đất ven Sân bay Long Thành lại nóng">Đất ven Sân bay Long Thành lại nóng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/3-xu-huong-dau-tu-thi-truong-dia-oc-long-phat-cuoi-nam-2019.html" rel="bookmark" title="3 xu hướng đầu tư thị trường địa ốc Long Phát cuối năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="3 xu hướng đầu tư thị trường địa ốc Long Phát cuối năm 2019"/></a></div> <a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/3-xu-huong-dau-tu-thi-truong-dia-oc-long-phat-cuoi-nam-2019.html" rel="bookmark" title="3 xu hướng đầu tư thị trường địa ốc Long Phát cuối năm 2019">3 xu hướng đầu tư thị trường địa ốc Long Phát cuối năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/thi-truong-bat-dong-san-tp-hcm-2019-dat-nen-se-la-lua-chon-hang-dau.html" rel="bookmark" title="Thị trường bất động sản TP.HCM 2019: Đất nền sẽ là lựa chọn hàng đầu"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thị trường bất động sản TP.HCM 2019: Đất nền sẽ là lựa chọn hàng đầu"/></a></div> <a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/thi-truong-bat-dong-san-tp-hcm-2019-dat-nen-se-la-lua-chon-hang-dau.html" rel="bookmark" title="Thị trường bất động sản TP.HCM 2019: Đất nền sẽ là lựa chọn hàng đầu">Thị trường bất động sản TP.HCM 2019: Đất nền sẽ là lựa chọn hàng đầu</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-long-phat-van-la-kenh-sinh-loi-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Bất động sản Địa Ốc Long Phát vẫn là kênh sinh lời tiềm năng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản Địa Ốc Long Phát vẫn là kênh sinh lời tiềm năng"/></a></div> <a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-long-phat-van-la-kenh-sinh-loi-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Bất động sản Địa Ốc Long Phát vẫn là kênh sinh lời tiềm năng">Bất động sản Địa Ốc Long Phát vẫn là kênh sinh lời tiềm năng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/gia-bat-dong-san-mui-ne-phan-thiet-sot-nong-nho-tin-chuan-bi-co-kha-nhieu-du-an-vui-choi-ty.html" rel="bookmark" title="Giá bất động sản Mũi Né Phan Thiết sốt nóng nhờ tin chuẩn bị có khá nhiều dự án vui chơi tỷ $"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá bất động sản Mũi Né Phan Thiết sốt nóng nhờ tin chuẩn bị có khá nhiều dự án vui chơi tỷ $"/></a></div> <a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/gia-bat-dong-san-mui-ne-phan-thiet-sot-nong-nho-tin-chuan-bi-co-kha-nhieu-du-an-vui-choi-ty.html" rel="bookmark" title="Giá bất động sản Mũi Né Phan Thiết sốt nóng nhờ tin chuẩn bị có khá nhiều dự án vui chơi tỷ $">Giá bất động sản Mũi Né Phan Thiết sốt nóng nhờ tin chuẩn bị có khá nhiều dự án vui chơi tỷ $</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/bat-dong-san-2019-se-giam-dan-le-thuoc-von-vay-ngan-hang.html" rel="bookmark" title="Bất động sản 2019 sẽ giảm dần lệ thuộc vốn vay ngân hàng?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản 2019 sẽ giảm dần lệ thuộc vốn vay ngân hàng?"/></a></div> <a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/nha-dat/bat-dong-san-2019-se-giam-dan-le-thuoc-von-vay-ngan-hang.html" rel="bookmark" title="Bất động sản 2019 sẽ giảm dần lệ thuộc vốn vay ngân hàng?">Bất động sản 2019 sẽ giảm dần lệ thuộc vốn vay ngân hàng?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5d10c334cabe4" data-td_block_id="td_uid_3_5d10c334cabe4"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5d10c334cabe4" data-td_block_id="td_uid_3_5d10c334cabe4"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.fatima17.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9454' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="266da9c20b" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="38"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5d10c334cff7d_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5d10c334cff7d" ><script>var block_td_uid_8_5d10c334cff7d = new tdBlock(); block_td_uid_8_5d10c334cff7d.id = "td_uid_8_5d10c334cff7d"; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5d10c334cff7d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5d10c334cff7d_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.post_count = "3"; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.found_posts = "33523"; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.header_color = "#"; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5d10c334cff7d.max_num_pages = "11175"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5d10c334cff7d); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5d10c334cff7d class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/san-pham-dich-vu/sua-dieu-hoa-tai-nha-cam-ket-sua-loi-het-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa điều hòa tại nhà cam kết sửa lỗi hết nhanh chóng nhé"><img width="" height="" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/thumbnail.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/san-pham-dich-vu/sua-dieu-hoa-tai-nha-cam-ket-sua-loi-het-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa điều hòa tại nhà cam kết sửa lỗi hết nhanh chóng nhé">Sửa điều hòa tại nhà cam kết sửa lỗi hết nhanh chóng nhé</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.fatima17.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.fatima17.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-24T09:33:17+00:00" >24 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.fatima17.com/san-pham-dich-vu/sua-dieu-hoa-tai-nha-cam-ket-sua-loi-het-nhanh-chong-nhe.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Công ty Bảo Trì Số 1 xin tư vấn dịch vụ sửa điều hòa tại Mễ Trì và các tuyến đường lân cận đảm... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/phap-luat/co-can-xin-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-ban-mut-khong.html" rel="bookmark" title="Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/tải-xuống-150x150.jpg" alt="" title="Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/phap-luat/co-can-xin-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-ban-mut-khong.html" rel="bookmark" title="Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?">Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.fatima17.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.fatima17.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-24T08:57:33+00:00" >24 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.fatima17.com/phap-luat/co-can-xin-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-ban-mut-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hầu hết các mặt hàng thực phẩm khi kinh doanh đều cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/chua-duoc-phan-loai/khi-cong-bo-my-pham-can-nhung-thu-tuc-gi.html" rel="bookmark" title="Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/767e131391147d9aff8674f22388dcf0-150x150.png" alt="" title="Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/chua-duoc-phan-loai/khi-cong-bo-my-pham-can-nhung-thu-tuc-gi.html" rel="bookmark" title="Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?">Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.fatima17.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.fatima17.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-24T04:29:29+00:00" >24 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.fatima17.com/chua-duoc-phan-loai/khi-cong-bo-my-pham-can-nhung-thu-tuc-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nếu muốn đưa mỹ phẩm ra thị trường thì các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm phải tiến hành thông qua công bố mỹ... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.fatima17.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.fatima17.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.fatima17.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.fatima17.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.fatima17.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.fatima17.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.fatima17.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.fatima17.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.fatima17.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.fatima17.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.fatima17.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.fatima17.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.fatima17.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.fatima17.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.fatima17.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h" title="Nhận Định Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="http://bong889.com">http://bong889.com</a> , <a href="http://bongdaso.co">http://bongdaso.co</a> , <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/san-pham-dich-vu/sua-dieu-hoa-tai-nha-cam-ket-sua-loi-het-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa điều hòa tại nhà cam kết sửa lỗi hết nhanh chóng nhé"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/san-pham-dich-vu/sua-dieu-hoa-tai-nha-cam-ket-sua-loi-het-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa điều hòa tại nhà cam kết sửa lỗi hết nhanh chóng nhé">Sửa điều hòa tại nhà cam kết sửa lỗi hết nhanh...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-24T09:33:17+00:00" >24 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/phap-luat/co-can-xin-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-ban-mut-khong.html" rel="bookmark" title="Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/tải-xuống-100x70.jpg" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/tải-xuống-100x70.jpg 100w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/tải-xuống-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/phap-luat/co-can-xin-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-ban-mut-khong.html" rel="bookmark" title="Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán mứt không?">Có cần xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bán...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-24T08:57:33+00:00" >24 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.fatima17.com/chua-duoc-phan-loai/khi-cong-bo-my-pham-can-nhung-thu-tuc-gi.html" rel="bookmark" title="Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/767e131391147d9aff8674f22388dcf0-100x70.png" srcset="https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/767e131391147d9aff8674f22388dcf0-100x70.png 100w, https://www.fatima17.com/wp-content/uploads/2019/06/767e131391147d9aff8674f22388dcf0-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.fatima17.com/chua-duoc-phan-loai/khi-cong-bo-my-pham-can-nhung-thu-tuc-gi.html" rel="bookmark" title="Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?">Khi công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-24T04:29:29+00:00" >24 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5d10c334eb343 --> <script type='text/javascript' src='https://www.fatima17.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.fatima17.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.9'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.fatima17.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.9'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.fatima17.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.fatima17.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.fatima17.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>